การวิเคราะห์ข้ามประเทศแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีระดับการใช้จ่ายสูง แต่ผลลัพธ์ (เช่น ความสำเร็จทางการศึกษา

การวิเคราะห์ข้ามประเทศแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีระดับการใช้จ่ายสูง แต่ผลลัพธ์ (เช่น ความสำเร็จทางการศึกษา

มักจะด้อยกว่าในประเทศที่มีรายได้ปานกลางใกล้เคียงกัน ดังนั้น จากนี้ไป การรวมกันของภาครัฐที่มีความคล่องตัว (ซึ่งจะทำได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง) และภาคเอกชนที่มีพลวัตมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนในบอตสวานาภาคเอกชนไม่สามารถเป็นผู้นำและปลดปล่อยศักยภาพในการผลิตได้ เว้นแต่ภาครัฐจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมของภาคเอกชนในบริบทนี้ นอกเหนือจากการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคแล้ว 

นโยบายของรัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชนผ่านการปฏิรูปกฎระเบียบและโครงสร้าง

อื่น ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในประเทศ การค้นพบล่าสุดในรายงานของ National Business Confederation เดือนตุลาคม 2010 ชี้ให้เห็นว่าบอตสวานาจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน ลดความซับซ้อนและลดจำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ 

ในบางสถานการณ์ ภาครัฐยังสามารถร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามที่ฉันเข้าใจ ความเป็นไปได้สำหรับการเตรียมการดังกล่าวกำลังได้รับการพิจารณาสำหรับภาคพลังงานในบอตสวานา ในกรณีนี้และโดยทั่วๆ ไป ตามที่หลักฐานระหว่างประเทศชี้ให้เห็น

นอกจากนี้ การพัฒนาต่อไปของตลาดการเงินจะมีความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรเงินทุนที่ดีขึ้น สิ่งนี้จะขยายประโยชน์ของตัวกลางทางการเงินไปยังประชากรจำนวนมากที่ “ไม่มีธนาคาร” และนำไปสู่การพัฒนาภาคส่วนที่ไม่ใช่แร่ 

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดการเงินในประเทศ

การตอบสนองความต้องการของกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อป้องกันการลงทุนในต่างประเทศ เช่น จะเสนอโอกาสในการสร้างตลาดฟิวเจอร์สและตลาดล่วงหน้า ในแง่นี้ ศักยภาพของบอตสวานาในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลและบริษัทระดับภูมิภาคอาจระดมเงินทุนเพื่อการเติบโตทางการเงินนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนมาตรฐาน

การกระจายเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาภาคเอกชนให้มากขึ้น การค้นหาภาคส่วนใหม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มีอยู่ของบอตสวานาซึ่งทำให้มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากมีประวัติในการจัดการทรัพยากรสาธารณะอย่างรอบคอบและสภาพแวดล้อมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคง 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันจำกัดอยู่เฉพาะภาคเพชร อาจถูกดึงดูดในด้านดังกล่าว เช่น การท่องเที่ยว การค้า และโทรคมนาคม หากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลดลง จากมุมมองของเศรษฐกิจมหภาค การส่งออกเพชรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้าหรือประมาณนั้น ดังนั้น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอาจกลายเป็นเรื่องปกติ เว้นแต่จะมีความพยายามเพิ่มการส่งออกที่ไม่ใช่เพชรอย่างมาก

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> sexybaccarat / เว็บตรง100